Hva slags hjelp har studenter krav på?

Help

Studiesteder skal tilrettelegge for studenter med særlige behov. Det står i Universitets- og Høgskoleloven §4-3. Det varierer hva studiestedene legger i dette. De stiller også ulike krav til dokumentasjon av vansker for å kunne tilrettelegge. Det kan være lurt å sjekke hva skolen tilbyr før du søker. De fleste skoler har egne forskrifter for studier, tilpasning og tilrettelegging på eksamen. Her er et eksempel på en forskrift fra NTNU. Alle skoler skal ha disse forskriftene tilgjengelig. Ta kontakt med studiestedet om du er i tvil.

Husk at du har krav på at tilretteleggingen er individuell, etter en konkret vurdering av behovet ditt.

Du har også rett på:

Du kan også spørre foreleseren din om å få utskrift av eller stikkord til presentasjon i forkant, eller opptak i etterkant. Dette er ikke en lovfestet rettighet, men det kan være lurt å få til en avtale.

a.) Kontaktperson

Alle studiesteder plikter å ha en kontaktperson. De skal svare på spørsmål om tilrettelegging.
Ta kontakt med denne personen ved semesterstart. Bli enige om hvilken tilrettelegging du skal ha.
Husk å søke skriftlig.

b.) Pensum på lyd

Studenter med dysleksi eller andre lesevansker har lånerett på pensumlitteratur ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Merk at du bare har tilgang til de bøkene som alt er produsert.

c.) Datahjelpemidler

Studenter kan ha rett på programvare fra NAV. Dette kan for eksempel være stavestøtte og talesyntese.
Dette står i folketrygdloven §10-5 og 6.

Du søker til NAV.

Husk å sjekke om din skole tillater hjelpemidlene du ønsker på eksamen. Mange skoler krever egen søknad for hvert hjelpemiddel. Noen skal ha ny søknad til eksamen hvert semester.

d.) Tilrettelagt eksamen

Studenter har også rett på tilrettelagt eksamen, slik som prøvene på skolen.
Her er noen eksempler på tilrettelegging:

 • Stavekontroll. Det er viktig at du får bruke en du er kjent med.
 • Talesyntese eller en person som leser opp oppgavetekst og/eller det du har skrevet.
 • Opp til 1 time ekstra og eventuelt mulighet til å ta eksamen på et eget rom.
 • Muntlig eksamen, eller kombinert muntlig og skriftlig. Husk at dette må søkes om i forkant av eksamen.

e.) Ekstra støtte fra Lånekassen

Du kan søke om tilleggsstipend fra Lånekassen hvis dine lærevansker hindrer deg fra å jobbe ved siden av studiene. I 2022 er stipendet på kr 4000 hver måned.

Ordningen gjelder studenter i:

 • Høyere utdanning.
 • Fagskole.
 • Folkehøgskole.
 • Voksenopplæring.
 • Videregående opplæring uten ungdomsrett (for eksempel hvis du tar opp fag).
 • Grunnskoleopplæring for voksne.
 • Bibelskole.

Du må legge ved dokumentasjon på vanskene og en signatur fra din fastlege eller annen spesialist/fagperson som har vurdert din arbeidsevne ved siden av studiet.

Merk at du ikke har rett på dette stipendet om du har noen som helst form for lønnet arbeid.

Du kan søke om tilleggsstipend for et helt studieår (høstsemesteret + vårsemesteret) samtidig. Søknadsfristen er før undervisningsåret eller perioden du har fått stipend og lån for, er slutt. Husk at du først må ha sendt inn en vanlig søknad om støtte på lanekassen.no, før du kan søke om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.