Hva slags hjelp har voksne krav på?

Help

Du kan få hjelpemidler som hjelper deg med å skrive, lese og lytte. Et eksempel er stavekontroll.
Du søker NAV om dette. Kravet er at du har en varig utfordring.

For voksne skal det være nok å legge ved en rapport fra utreder om at de har for eksempel dysleksi/spesifikke språkvansker (SSV).