Hva er Statped?

Help

Statped står for Statlig pedagogisk støttesystem. De er underlagt Utdanningsdirektoratet og er organisert i fire regioner.

Hovedansvaret for å gi barn spesialpedagogisk hjelp ligger hos kommunen. Statped skal primært bistå kommuner og fylkeskommuner på områder der den lokale PP-tjenesten ikke har den nødvendige kompetansen. Det er vanligvis kommunen eller fylkeskommunen som kan søke om tjenester fra Statped.