Hva er spesifikke språkvansker?

Help

Hva er spesifikke språkvansker?

Av: Rita Lie 

Flere fagmiljø velger å gå bort fra begrepet spesifikke språkvansker

Den nye termen er utviklingsmessig språkforstyrrelse/DLD. 

Hvorfor denne endringen? 

En forutsetning for å sikre at alle barn får riktig hjelp, er gode, anvendbare definisjoner, og felles begrepsbruk. Ikke minst kan det være problematisk for forskere, dersom en elevgruppe som forskes på ikke er t...

Hvorfor får jeg ikke tilgang til mer av innholdet?

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN
LOGG INN