Hva er spesifikke språkvansker?

Av: Rita Lie 

Flere fagmiljø velger å gå bort fra begrepet spesifikke språkvansker

Den nye termen er utviklingsmessig språkforstyrrelse/DLD. 

Hvorfor denne endringen? 

En forutsetning for å sikre at alle barn får riktig hjelp, er gode, anvendbare definisjoner, og felles begrepsbruk. Ikke minst kan det være problematisk for forskere, dersom en elevgruppe som forskes på ikke er tydelig avgrenset. Derfor startet et internasjonalt forskningsarbeid hvor målet var å oppnå konsensus både om en felles terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker.

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.