Hva er PPT?

Help

PP-tjenesten (PPT) står for Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en PP-tjeneste (PPT). Noen kommuner har PPT sammen med flere kommuner.

PP-tjenesten skal for eksempel gi individrettet støtte. Det gjør de ved å sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi skoler råd og veiledning om tilrettelegging for barn før skolealder og elever som har behov for det.

PP-tjenesten skal bistå ved spørsmål om barn før skolealder, elever og voksne i grunnopplæringen.

Direkte kontakt

Barn og foreldre kan ta direkte kontakt med PP-tjenesten. Dere kan for eksempel ta kontakt anonymt hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, før det blir en formell sak og en henvisning. Foreldre må gi tillatelse til at PP-tjenesten skal jobbe sammen med deg hvis du er under 15 år.

Les mer om dine rettigheter som elev i skolen her.