Hva er forskjellen på screening, kartlegging og utredning?

Help

Å kartlegge betyr egentlig bare ”å finne ut”. Kartlegging forstås derfor som et samlebegrep på ulike typer tester. Screening, systematisk kartlegging og diagnostisering er alle forskjellige former for kartlegging. Det er disse begrepene vi forholder oss til på denne siden. Utredning vil si å finne ut om eleven har en diagnose.

Screening

  • Kan identifisere om en elev skårer under kritisk grense i det testen måler, som å gjenkjenne ordbilder og finne lyder i ord.
  • Sier for eksempel ikke noe om årsaker eller andre ferdigheter som påvirker resultatet.

Systematisk kartlegging

  • Er mer grundig og kan avdekke svikt i delferdigheter.

Det siste nivået, diagnostisering

  • Innebærer omfattende kartlegging av elevens funksjonsnivå sett mot kriteriene for diagnosen.
  • Gjøres med standardiserte tester og/ eller dynamisk kartlegging.

Både kartlegging og diagnostisering er viktig for å vurdere presise tiltak.