Høringssvar – forslag til ny opplæringslov

Help

I desember 2021 leverte Dysleksi Norge sitt høringssvar til departementets forslag om ny opplæringslov.

Noen av Dysleksi Norges hovedinnspill:

  • Dysleksi Norge er sterkt kritisk til forslaget om å fjerne foreldres rett til å kreve sakkyndig vurdering. Vi er ikke enige i at det er ivaretatt av forslaget.  
  • Dysleksi Norge er sterkt kritisk til at utredning for eventuelle lærevansker er fjernet fra lovteksten. Vi er ikke enige i at det er ivaretatt i forslaget.  
  • Dysleksi Norge mener også at elevene bør ha en rett til utredning uavhengig av et vedtak om individuell tilrettelegging.
  • Dysleksi Norge mener at PP-tjenestens rolle er viktig. PPTs forebyggende arbeid må inkludere arbeid på individnivå. Dysleksi Norge mener at det må være helt tydelig at PP-tjenesten som sakkyndig instans også har et utredningsansvar (for lærevansker).
  • Dysleksi Norge er bekymret for at intensiv opplæring mellom 1.–4. trinn og på videregående kan skape en vente-og-se holdning mellom 5.–10. trinn.

Her kan du lese høringssvaret vårt i sin helhet:

Les også: