Dine rettigheter: Hjelpemidler

Help

PC, datahjelpemidler og læremidler

Elever i grunnskolen med spesifikke skrivevansker har rett på PC/nettbrett.

I søknaden til NAV må en kontaktperson ved skolen dokumentere at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. Du kan søke støtte til ny PC/nettbrett etter fire år. Merk at hvis du trenger PC for å få tilpasset opplæring, men ikke får det du trenger via denne ordningen, har skoleeier et såkalt restansvar. Det er viktig å kontakte skolen før du går til innkjøp. Restansvaret gjelder hvis du:

  • Trenger utstyr som er dyrere enn 3 271 kroner.
  • Ikke har spesifikke skrivevansker (men for eksempel DLD).

Alle med en varig utfordring har også krav på digitale hjelpemidler, som stavekontroll. Det betyr at elever har rett på å få utstyret som PPT og skolen har anbefalt at eleven skal ha. Eleven sender søknad til NAV, sammen med skolen.

Både PC/nettbrett og digitale hjelpemidler er hjemlet i samme paragraf i Folketrygdloven.

Elever med lesevansker har også rett på læremidler som lydbøker og digitale bøker. Dette er hjemlet i opplæringsloven. Det er skolens ansvar å skaffe det. Nå kan foresatte også melde inn barna som lånere hos Statped/Tibi, som gir tilgang til lydbøker. Les mer om lydbokordningen her.

Pensum på lyd

Studenter med dysleksi eller andre lesevansker har lånerett på pensumlitteratur hos Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur. Merk at du bare har tilgang til de bøkene som alt er produsert.

Datahjelpemidler

Studenter kan ha rett på programvare fra NAV. Dette kan være for eksempel stavestøtte og talesyntese.
Dette står i folketrygdloven §10-5 og 6.

Du må selv søke til NAV.

Husk å sjekke om din skole tillater hjelpemidlene du ønsker på eksamen. Mange skoler krever egen søknad for hvert hjelpemiddel. Noen skal ha ny søknad til eksamen hvert semester.

Har du lese- og/eller skrivevansker, kan du ha rett på hjelpemidler som gjør det lettere for deg å lese og/eller skrive. Det kan være ulike årsaker til at man strever med å lese og skrive.

På denne siden kan du lese mer om hvem som kan få hjelpemidler til å lese og skrive, muligheter og eksempler.

Du kan også søke NAV om økonomisk tilskudd til apper og programvare til pc, nettbrett eller smarttelefon.

NAV Hjelpemiddelsentral kan låne ut ulike programvare eller apper. Men hvis du trenger apper eller programvare spesielt utviklet for ulike funksjonsnedsettelser som NAV ikke låner ut, kan du søke om tilskudd til apper og programvare.

NAV kan dekke apper og programvare som er spesielt utviklet for å hjelpe ved funksjonsnedsettelser, og som ikke er vanlig for folk flest å bruke.

  • Du kan få et fast pengebeløp på 2000 kroner for å dekke hele eller deler av utgiftene til applikasjoner eller programvare til pc, nettbrett eller telefon.
  • Du kan bruke tilskuddet til å dekke selve kjøpet, og til eventuelle løpende utgifter til abonnement og lisenser.
  • NAV dekker ikke innkjøp av enheten programvaren skal installeres på. Dette gjelder selv om programvaren ikke kan installeres på den enheten du har fra før.
  • Du kan søke på nytt etter to år.

Tilskudd til apper og programvare kan være aktuelt for deg som har lese- og skrivevansker, har vansker med tale og språk eller har vansker med å huske, planlegge og forstå.

Les mer om tilskuddsordningen her og se hvordan du går frem for å søke.

Sjekk også ut NAV Kunnskapsbankens temasider om bruk av smartteknologi og applikasjoner (apper) for mennesker med nedsatt funksjon.

Hjelpemidler til tale og språk

Mange barn og unge med språkforstyrrelser har behov for tilrettelegging i hverdagen i barnehagen, på skolen og på fritiden. Det finnes ulike hjelpemidler som kan kompensere og støtte for vansken med å kommunisere. Les mer om hvem som kan få hjelpemidler til tale og språk her.

I denne oversikten fra NAV Kunnskapsbanken vises eksempler på aktuelle hjelpemidler for personer med språkforstyrrelser. Dette er kun eksempler og vil ikke passe alle.

(Sist endret: 27.05.2024)