Dine rettigheter

Help

PC, datahjelpemidler og læremidler

Elever i grunnskolen med spesifikke skrivevansker har rett på PC/nettbrett.

I søknaden til NAV må en kontaktperson ved skolen dokumentere at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. Du kan søke støtte til ny PC/nettbrett etter fire år. Merk at hvis du trenger PC for å få tilpasset opplæring, men ikke får det du trenger via denne ordningen, har skoleeier et såkalt restansvar. Det er viktig å kontakte skolen før du går til innkjøp. Restansvaret gjelder hvis du:

  • Trenger utstyr som er dyrere enn 3 271 kroner.
  • Ikke har spesifikke skrivevansker (men for eksempel spesifikke språkvansker).

Alle med en varig utfordring har også krav på digitale hjelpemidler, som stavekontroll. Det betyr at elever har rett på å få utstyret som PPT og skolen har anbefalt at eleven skal ha. Eleven sender søknad til NAV, sammen med skolen.

Både PC/nettbrett og digitale hjelpemidler er hjemlet i samme paragraf i Folketrygdloven.

Elever med lesevansker har også rett på læremidler som lydbøker og digitale bøker. Dette er hjemlet i opplæringsloven. Det er skolens ansvar å skaffe det. Nå kan foresatte også melde inn barna som lånere hos Statped/NLB som gir tilgang til lydbøker. Les mer om lydbokordningen her.

Pensum på lyd

Studenter med dysleksi eller andre lesevansker har lånerett på pensumlitteratur ved Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB). Merk at du bare har tilgang til de bøkene som alt er produsert.

Datahjelpemidler

Studenter kan ha rett på programvare fra NAV. Dette kan være for eksempel stavestøtte og talesyntese.
Dette står i folketrygdloven §10-5 og 6.

Du må selv søke til NAV.

Husk å sjekke om din skole tillater hjelpemidlene du ønsker på eksamen. Mange skoler krever egen søknad for hvert hjelpemiddel. Noen skal ha ny søknad til eksamen hvert semester.

Har du lese- og/eller skrivevansker, kan du ha rett på hjelpemidler som gjør det lettere for deg å lese og/eller skrive. Det kan være ulike årsaker til at man strever med å lese og skrive.

På denne siden kan du lese mer om hvem som kan få hjelpemidler til å lese og skrive, muligheter og eksempler.

Hjelpemidler til tale og språk

Mange barn og unge med språkforstyrrelser har behov for tilrettelegging i hverdagen i barnehagen, på skolen og på fritiden. Det finnes ulike hjelpemidler som kan kompensere og støtte for vansken med å kommunisere. Les mer om hvem som kan få hjelpemidler til tale og språk her.

I denne oversikten fra NAV Kunnskapsbanken vises eksempler på aktuelle hjelpemidler for personer med språkforstyrrelser. Dette er kun eksempler og vil ikke passe alle.