Hjelpemidler i matematikk

Help

Når det gjelder hjelpemidler i matematikk, finnes det dessverre ikke så mye som er godkjente hjelpemidler på for eksempel tentamen og eksamen. Men for elever med dyskalkuli er det helt nødvendig å få bruke kalkulator og regelbok.

Begreper i matte er vanskelig. Et godt hjelpemiddel kan være å lage en begrepsoversikt.

Noen apper:

PhotoMath

App hvor du tar bilde av matematikkstykker, og utregning vises steg for steg. Den tolker både matematikkstykker som er håndskrevet, og digitalt.

OneNote

Du kan skrive matematikkstykker med OneNotes tegneverktøy eller tastaturet. OneNote viser svar og steg i utregningen.

Monefy

App som holder orden på økonomi. Budsjett og inntekter/utgifter.

Bankapper

Mange banker har egne apper som kan hjelpe til med å holde orden på privatøkonomien. Sjekk banken din for å se hva de tilbyr.

Konverteringskalkulator

Apper som hjelper deg med omregning av lengde, volum, vekt, hastighet osv. «Siri» på iPad og iPhone kan også hjelpe til med dette. For Android finnes Unit Converter.