Historie

Help

Dysleksi Norge ble opprettet i 1976 under navnet NILS – Norsk Interesseorganisasjon for Lese- og Skrivehemmede.

I NILS medlemsblad utgave 4 fra 1978 kan vi lese:

”For ramme alvor vil jeg kalle det en pedagogisk forbrytelse å la barn gå ut av skolen med helt unødvendige lærevansker på områder som er så avgjørende for en naturlig sosial og yrkesmessig samfunnsfunksjon som det å kunne lese og skrive.”

– Professor Hans Jørgen Gjessing ved Universitetet i Bergen.

De første årene var organisasjonens fremste aktivitet et årlig seminar om lese- og skrivehemninger. Noen av deres viktigste kampsaker var tilgangen til hjelpemidler, og da primært kassettbånd, sammen med emner om dysleksi i lærerutdanningen. Dysleksi, eller ordblindhet som det ble kalt, var lite kjent i samfunnet. Holdningsarbeid var derfor også viktig. Organisasjonen var opptatt av å samarbeide med fagfolk.

Fortsatt er tilgang til datahjelpemidler, lærerutdanningen og samarbeid med fagpersoner noe av det viktigste organisasjonen jobber med.