Grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk 

Help

Grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk 

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkel ved samme navn, hentet fra Dysleksi Norges ressursamling «Tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi» av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. Artikkelen har opprinnelig flere illustrasjoner enn denne. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivelsen.


God leseopplæring på engelsk er lik god leseopplæring på norsk. Elevene må få opplæring i å skille mellom fonemer (lyder) og grafemer (en eller flere bokstaver som representerer et fonem). De må lære seg alle fonemene i språket og hvordan fonemene representeres ved grafemer.

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem