Grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk 

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkel ved samme navn, hentet fra Dysleksi Norges ressursamling "Tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi" av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. Artikkelen har opprinnelig flere illustrasjoner enn denne. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivelsen.


God leseopplæring på engelsk er lik god leseopplæring på norsk. Elevene må få opplæring i å skille mellom fonemer (lyder) og grafemer (en eller flere bokstaver som representerer et fonem). De må lære seg alle fonemene i språket og hvordan fonemene representeres ved grafemer.

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.