Gode råd fra erfarne ledere på sertifiserte skoler

Når vi utfordrer informantene våre til å gi råd om hva en skal legge vekk på for å utvikle arbeidet med å være en DVS på en best mulig måte, er våre informanter veldig samstemte. Her er de viktigste rådene: 

Involvering

  • Involver både elevene og foreldrene. Det er svært viktig å informere om hva en gjør, og om hva som er god standard. Inviter elever og foreldre dette gjelder til dialog tidlig i prosessen. Gjerne egne møter slik at de får møte andre med samme utfordringer. 
  • Bruk god tid med kollegiet slik at alle er involvert. 
  • Ta gjerne utgangspunkt i kriteriene, og be om at både elever, foreldre og lærere kommer med tilbakemelding på hva som fungerer. På den måten får en oversikt over de utfordringene skolen har med tilretteleggingen. 
  • Inviter en skole som har vært DVS en stund, slik at en kan høre hvordan dette er i praksis. 
  • Å få hele organisasjonen til å forstå at dette arbeidet ikke "kommer i tillegg", men tvert imot en daglig hjelp i undervisningen.

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.