Help

Fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever på videregående som går studieforberedende utdanningsprogram, kan få fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk. Det er fransk, tysk, spansk osv. Det gjelder ikke engelsk. Eleven får ikke fritak fra undervisningen i faget.

Eleven må kunne dokumentere:

  • At de har dysleksi eller DLD.
  • At vanskene er så omfattende at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Dette må dokumenteres gjennom for eksempel sakkyndig vurdering fra PPT.

Denne ordningen gjelder også for deg som ikke lenger er elev i faget. Det betyr at du kan få strøket standpunktkarakter og eventuelt eksamenskarakter fra vitnemålet ditt.

For å søke om å få fritak fra vurdering/slettet karakteren må du sende søknad til Statsforvalteren. Elektronisk søknadskjema kan du finne på nettsiden til Statsforvalteren i ditt fylke.

Denne muligheten er basert på en midlertidig instruks fra Kunnskapsdepartementet, og vi kan ikke si hvor lenge den vil bli beholdt.

Spørsmål og svar om dette temaet: