Fritak fra vurdering med karakter i fag eleven har spesialundervisning i på grunnskolen

Help

Elever som har Individuell opplæringsplan (IOP) i et fag på grunnskolen, kan også få fritak fra vurdering i dette faget. De som for eksempel har spesialundervisning i engelsk, kan få fritak. Det er foreldrene som avgjør om det skal søkes rektor om fritak. Dette står i forskrift til Opplæringsloven §3-17.
Vi anbefaler ikke fritak i engelsk, norsk og matte i grunnskolen. Dette er hovedsakelig fordi det ikke er mulig å få fritak i andre fag enn sidemål på videregående. Det kan være veldig vanskelig å henge med i for eksempel engelsk om man har gått i 10 år på grunnskolen uten karakterer først. Merk at det er mulig å få fagbrev med “ikke bestått” i inntil to Fellesfag.
Dette er obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn ved opplæring i skole, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Regelen gjelder særlige tilfeller der det foreligger store vansker.