Fortsatt lov å bruke lese- og skrivestøtte på eksamen

Help

Utdanningsdirektoratet bekrefter at det fremdeles er lov å tilrettelegge gjennom lese- og skrivestøtte på eksamen etter innføringen av fagfornyelsen.

Elever skriver ved pultene sine
Tilrettelegging gjennom lese- og skrivestøtte er fortsatt tillatt til eksamen, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Etter innføringen av fagfornyelsen og nye kompetansemål, opplever Dysleksi Norge at en del skoler er blitt usikre på regelverket knyttet til tilrettelegging ved eksamen. Vi har blant annet fått spørsmål om tilrettelegging i form av lese- og skrivestøtte i norsk fremdeles er tillatt.

Dysleksi Norge har derfor kontaktet Utdanningsdirektoratet for å få klarhet i hvilke regler som gjelder nå. Her kan du lese hva de svarer angående tilrettelegging med lese- og skrivestøtte:

«Når det gjelder tilrettelegging gjennom lese- og skrivestøtte vil dette fortsatt være tillatt til eksamen. Det vil fortsatt være mulig å benytte både tekst til tale-program og tale til tekst-program, slik at elevene kan benytte programmer de er kjent med fra opplæringen. Eksamen som er digital vil foregå i en nettleser og dermed også gi elevene mulighet til å benytte skjermleseren i nettleseren dersom de ønsker det.

Elever kan også få annen form for tilrettelegging dersom rektor vurderer at det er behov for det. Eksempler på slik tilrettelegging kan være lengre tid, opplesning av oppgaveteksten, skrivehjelp osv.»

Fremdeles ingen hjelpemidler under del 1 av matematikkeksamen:

Med fagfornyelsen kom nye læreplaner i alle fag og dermed også nye eksamener. Eksamen skulle bli heldigital, og kalkulator skulle bli tillatt for alle.

Men etter å ha fått mye kritikk, snudde Utdanningsdirektoratet, og i august i 2021 kom beslutningen om at samtlige eksamener i matematikk etter LK20, også i praktisk matematikk, skal gjennomføres som todelt eksamen frem til våren 2023. Det er derfor fortsatt sånn at det ikke er mulig for elever med dyskalkuli å bruke kalkulator på den delen av eksamen som skal gjennomføres på papir, heller ikke som særskilt tilrettelegging.

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets begrunnelse:

«Når det gjelder matematikkeksamen for grunnskolen vil det være mulig for elevene å høre oppgaveteksten gjennom en lydfil. Da regnekompetansen er en viktig del av det som skal vurderes under del 1 av eksamen i matematikk vil det være problematisk å åpne for særskilt tilrettelegging der elevene får benytte kalkulator under denne delen av eksamen, men til eksamen etter nye læreplaner er bruk av hjelpemidler en relevant kompetanse og tidsmessig er fordelingen nå 20 % uten hjelpemidler og 80 % med hjelpemidler tilgjengelig.»

Her kan du lese mer om bakgrunnen for reglene som gjelder for matematikkeksamen.

Sjekk også ut: