In

Mange med spesifikke lærevansker opplever andre utfordringer, som kan være vel så fremtredende som hovedvansken. Her er eksempler på utfordringer som de med dysleksi, dyskalkuli og SSV kan ha:

  • Lære klokka, samt tidsbegrep.
  • Forskjell på høyre og venstre, samt retningssans.
  • Lav selvfølelse, mestringsfølelse og motivasjon.
  • Grovmotoriske og finmotoriske vansker.
  • Konsentrasjonsvansker.
  • Strukturelle vansker.
  • Problemer med begreper.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X