In
  • SSV står for spesifikke språkvansker.
  • Dette er en spesifikk vanske med å snakke, bli forstått og forstå språk, som ikke kan forklares med en generell forsinkelse i språkutviklingen eller evner.
  • En kan si at mens dysleksi er en vanske med det skriftlige, er SSV en vanske med det muntlige og å bruke språket. Det må ikke forveksles med en talevanske.
  • Medfødt og livsvarig.
  • Det er ca. 5 % som har SSV.
  • Arvelig. 50 til 70 % har minst en i familien med de samme vanskene.
  • De med SSV har ofte dårlig ordforråd og trenger mye hjelp til å forstå begreper.
  • Barn med SSV kan bli ensomme og få emosjonelle vansker. Vansken med språket fører til at de ikke klarer seg så godt i lek og fort kan komme i konflikt med andre barn på samme alder.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X