In

Lesevansker er vansker med å få utbytte av skrevet eller trykket tekst. Folk opplever vansken i ulik grad, og på ulike måter. De med størst utfordringer kan ikke kjenne igjen symboler og bokstaver. Andre klarer å lese, men får ikke med seg innholdet i teksten.

Lesevansker kan komme til utrykk ved problemer med å: 

• Analysere ord i enkeltlyder.

• Huske hvilke lyder som hører til bokstavene.

• Skille formlike bokstaver fra hverandre.

• Høre hvilken bokstav et ord begynner og slutter på

• Trekke lyder sammen til ord.

• Lese høyt.

• Lese tekst på TV eller kino.

• Lese håndskrift (også sin egen).

• Forstå eller uttale lange ord.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X