In

En spesifikk språkvanske kan arte seg noe forskjellig hos barn og kan deles inn i tre kategorier:

 • Ekspressive vansker (utfordring med å uttrykke seg).
 • Kombinasjon av ekspressive og reseptive vansker.
 • Fonologiske vansker (strever med å produsere språklyd).

 

Konkrete kjennetegn på SSV hos barn:
  • Tidlige kjennetegn: barnet «babler» lite, snakker lite eller har utydelig uttale.
  • Har få setninger på mer enn to eller tre ord.
  • Lærer få nye ord eller glemmer ord det hører ofte.
  • Oppfatter ikke beskjeder.
  • Forstår ikke reglene i lek, spill og aktiviteter.
  • Viser liten interesse for bøker og bli lest for.
  • Strever med oppmerksomhet og utholdenhet i situasjoner som krever språk.
  • Rigid og lite fleksibel (holder seg til det de kan).
  • Noen viser liten interesse for sosialt samspill med andre barn og leker gjerne med yngre barn som er på det samme språklige nivået.
  • Kommer lett i konflikt med andre barn eller trekker seg unna (når de skjønner at de ikke har språk til å «vinne» diskusjonen).
  • Stiller få spørsmål.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X