In

De med dyskalkuli kan ha følgende vansker med tall:

 • Forstå matematiske ord og begreper.
 • Forstå komplekse tabeller som krever utregning/videre bearbeidelse.
 • Vite hvilken fremgangsmåte som skal brukes når de skal løse en oppgave. Glemmer også ofte dette fra gang til gang.
 • Regne ut små summer, og stoler på at de får riktig beløp igjen når de handler.
 • Automatisere (teller på fingrene selv på helt enkle oppgaver).
 • Har også ofte dårlig hukommelse for og blander tall.
 • Systematiske misforståelser eller hull i forståelsen.
 • Typisk å stagnere i matteutviklingen på 3. og 4. trinn. Språkutviklingen har som regel vært normal.

Dette er andre mulige kjennetegn:

 • Vansker med geografisk plassering og kart, og dårlig retningsevne.
 • Vansker med å lære seg noter.
 • Trenger ofte god tid på oppgaver de skal gjennomføre.
 • Flere har også andre vansker, som f.eks. dysleksi, ADHD eller en autismespekterforstyrrelse.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X