In

Dersom opplæringsløpet du har valgt ikke passer for deg, har du rett til å gjøre ett omvalg. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. For å ha rett til omvalg må du må ha ungdomsrett. Du kan:

  • gjøre omvalg til et lavere trinn, for eksempel velge et nytt utdanningsprogram på Vg1
    etter du er ferdig med Vg2.
  • gjøre omvalg på samme trinn, for eksempel ved å velge et nytt programområde på Vg2.

 

Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang. Dersom du ønsker å ta samme utdanningsprogrammet eller programområdet om igjen, er det ikke omvalg og retten utvides derfor ikke.

Fylket har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke av opplæringsretten din. Denne fristen er tidligst 1. november, men i noen fylker er den senere enn dette. Det er først når du avbryter opplæringen etter denne fristen at du ved omvalg har bruk for å få utvidet opplæringsretten din.

Du kan ikke gjøre omvalg etter fullført treårig videregående opplæring i skole eller avlagt
fag-/svenneprøve.

Du finner mer info på: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/rett-til-omvalg/a/025471

Spørsmål?
Inntakskontoret svarer på spørsmål om bytte av skole, å begynne på skole i et annet fylke eller andre spørsmål om inntak. Oversikt: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/inntakskontorene/a/025122

 

Husk at:
  • Opplæringen skal tilpasses dine evner og måte å lære på.
  • Lærebøker, digitalt utstyr og annet læremateriell er fylkeskommunen sitt ansvar – ikke skolen.
  • Fra høsten 2017 kan voksne også låne pensum 1.-13.trinn. Les mer her.
  • Elever har rett på rådgivning og kartlegging av behov og videre muligheter.
  • Elever i voksenopplæring har også krav på hjelpemidler som stavekontroll og talesyntese.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X