In

Barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett på det. Retten er regulert i Barnehageloven §19.

Barnehagen skal sette inn denne hjelpen med en gang et barn har utfordringer. Hjelpen kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Foreldre skal også få tilbud om rådgivning. Hjelpen skal ta hensyn til foresatte sine synspunkter og interessene til barna. Det er viktig med godt samarbeid.

Hvis barnet blir utredet av PPT, skal kommunen fatte vedtak om hjelp, etter PPT sin anbefaling. Vedtaket skal si noe om:

a) hva hjelpen skal gå ut på.
b) hvor lenge hjelpen skal vare.
c) hvilket timeomfang hjelpen skal ha.
d) hvordan hjelpen skal organiseres.
e) hvilken kompetanse de som gir hjelpen skal ha.

Det skal også lages en skriftlig oversikt over hjelpen som er gitt og barnets utvikling, en gang i året. Foresatte skal få denne.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X