In

Å kartlegge betyr egentlig bare ”å finne ut”. Kartlegging forstås derfor som et samlebegrep på ulike typer tester. Screening, systematisk kartlegging og diagnostisering, er alle forskjellige former for kartlegging. Det er disse begrepene vi forholder oss til på denne siden. Utredning vil si å finne ut om eleven har en diagnose.

Både kartlegging og diagnostisering er viktig for å vurdere presise tiltak.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X