In

Det er mulig å oppdage avvikende språkutvikling hos barn allerede i barnehagen.
De kan ha SSV Spesifikke språkvansker. eller være i risikosonen for å utvikle dysleksi.

Hvis du er bekymret så må du:

  • Snakke med barnehagen. Barnehagen kan deretter kartlegge barnets språk. Hvis det viser seg at barnet har vansker, så bør PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste. involveres for å utrede for en diagnose. Utredning er en del av en større vurdering som også skal gi anbefaling om hva slags hjelp barnet trenger.
  • Hvis barnehagen ikke deler bekymringen din kan du gå direkte til PPT og be om en utredning. Noen tilfeller er kompliserte, og det er ikke alltid PPT har kompetanse. Da må PPT kontakte Statped. Statped tilbyr spesialpedagogiske tjenester til barn, unge og voksne samt barnehager, skoler og fagpersoner.
Det er viktig å være klar over at:
  • Dysleksi og språkvansker er arvelig.
  • Det er mulig å utrede barn for SSV fra de er 4 år. Barnehagen kan også avdekke risikofaktorer for dysleksi fra 5 års alder. Dette gjør de ved å benytte kartleggingsverktøy. Du kan lese mer om tester og verktøy i våre faglige retningslinjer. Du finner dem i nettbutikken. Dysleksi kan utredes fra 2./3.klasse.
  • Mange ganger vil man ikke finne en klar diagnose. Det er likevel viktig at barnet får hjelp. Tiltak skal settes inn umiddelbart når et barn strever, også uavhengig av diagnose.
  • Det er viktig med tidlig diagnose, når det er mulig, for å sette inn riktige tiltak.
  • Før det henvises til PPT eller vedtak fattes, må foreldre samtykke.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X