In

Fra 5. april 2017 kan elever få fritak fra krav om vurdering med karakter i 2. fremmedspråk. Det er fransk, tysk, spansk etc. For å kunne søke må eleven gå på studieforberedende utdanningsprogram på VGS nå, og ha dokumentasjon:

  • på dysleksi eller spesifikke språkvansker fra PPT eller andre sakkyndige.
  • om at han eller hun er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter. Vi anbefaler at slik dokumentasjon gis av sakkyndig instans/PPT.

Eleven søker til Fylkesmannen.

Dette er en midlertidig ordning. En  permanent ordning skal først ut på høring.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X