In

Sidemålsopplæringen begynner i ungdomsskolen.

Elever med dysleksi og SSV kan fritas fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, både på ungdomsskolen og videregående. Dette står i forskrift til opplæringsloven §3-22.

Husk at det kun er mulig å få fritak fra vurdering med karakter! Som oftest må elever med fritak fortsatt følge undervisningen i sidemål og få en skriftlig vurdering i stedet for tallkarakter. På vitnemålet skal det da stå «fritatt for vurdering med karakter» i stedet for tallkarakter.

Eleven sender søknad om fritak til rektor. I søknaden bør det vises til PPTs sakkyndige vurdering som bekrefter dysleksi eller SSV.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X