In

Sidemålsopplæringen begynner i ungdomsskolen.

Elever med dysleksi og SSV kan fritas fra vurdering i skriftlig sidemål, både på ungdomsskolen og videregående. Dette står i forskrift til opplæringsloven §3-22.

Husk at det kun er mulig å få fritak fra vurdering! Som oftest må elever med fritak fortsatt følge undervisningen i sidemål.

Eleven sender søknad om fritak til rektor. I søknaden bør det vises til PPT sin sakkyndige vurdering som bekrefter dysleksi eller SSV.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X