In

Voksne har flere rettigheter i arbeidslivet:

  • Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre. Dette står i likestillings- og diskrimineringsloven § 22.
  • Det er forbudt å diskriminere de med dysleksi, dyskalkuli og SSV. Eksempler på diskriminering kan være å bli sagt opp, eller ikke bli ansatt eller forfremmet på grunn av vanske.
  • Å ikke få tilrettelegging kan også være diskriminering. Eksempler på tilrettelegging er: muntlig kommunikasjon (der det er mulig) eller kreativ bruk av IKT-løsninger, som båndopptak, talesyntese og stavekontroll.
  • Hva slags hjelp som er aktuelt varierer ut ifra hva slags jobb du har. Se oversikt over datahjelpemidler her.
  • Det kan være lurt å snakke med din overordnede på jobb om dette. Husk å få avtaler skriftlig.
  • Se info om individuell tilrettelegging og hva du kan gjøre om du ikke får det, her.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X