In

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, selv om de ikke har fått diagnose. Hvis den tilpassede opplæringen ikke gir godt nok utbytte, skal de kunne få spesialundervisning. Det er PPT som vurderer dette i en sakkyndig vurdering.

Alle elever i skolen har rett til å få en sakkyndig vurdering. Det står i Opplæringsloven §5-3. Det gjelder både dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker (SSV). I den sakkyndige vurderingen skal PPT også:

  • vurdere hva slags hjelp du får av skolen nå.
  • hva slags hjelp det er mulig for skolen å gi.
  • hva slags hjelp som du skal få i fremtiden.

Vi minner om at den sakkyndige vurderingen også er viktig for å få for eksempel:

  • fritak fra sidemål.
  • tilrettelagt eksamen.

 

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X