In

Du kan få hjelpemidler som hjelper deg med å skrive, lese og lytte. Et eksempel er stavekontroll.
Du søker NAV om dette. Kravet er at du har en varig utfordring.

For voksne skal det være nok å legge ved en rapport fra utreder om at de har for eksempel dysleksi/ SSV Spesifikke språkvansker. .

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X