In

I en sakkyndig vurdering vurderer PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste. om eleven har utbytte av undervisningen. Denne danner også grunnlaget for rettigheter som fritak fra vurdering i sidemål og tilrettelagt eksamen. Det er derfor viktig at det gjøres en sakkyndig vurdering selv om det er stor grunn til å tro at eleven vil klare seg fint i et ordinært tilbud.

Den sakkyndige vurderingen skal i helhet ta stilling til:

 • om eleven har eventuelle lærevansker/en diagnose.
 • realistiske opplæringsmål.
 • om eleven kan hjelpes innenfor skolens ordinære tilbud, eller om de anser behov for spesialundervisning.
 • hva som kreves for å gi et forsvarlig opplæringstilbud.

Foreldre eller eleven selv kan kreve at det utføres en sakkyndig vurdering. Det står i opplæringsloven § 5-4.

 

HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ EN SAKKYNDIG VURDERING?

Dette er riktig saksgang:

 • Læreren eller foresatte ser at eleven kanskje har en vanske.
 • Læreren kartlegger problemet.
 • Tiltak settes inn straks.
 • Ny kartlegging for å måle framgang etter 3 måneder.
 • Henvisning til PPT. Både skolen og foreldre kan be om dette. Foreldrene må samtykke.
 • PPT vurderer saken, og tar en inntakssamtale med alle parter.
 • PPT tester og skriver en sakkyndig vurdering (som bl.a. skal inneholde en eventuell diagnose og anbefaling om spesialundervisning eller ikke).

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X