In

Husk at skolen har plikt til å tilpasse opplæringen for alle elever. Elever må ikke ha diagnose eller enkeltvedtak for å få det. Dette står i Opplæringsloven §1-3. Det er skolen og læreren som har ansvaret for å tilpasse opplæringen.

Hvis den tilpassede opplæringen ikke gir godt nok utbytte, har de rett på spesialundervisning.
Det er som nevnt PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste. som vurderer dette i en sakkyndig vurdering.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X