Help

Som fagmedlem får du og din skole tilgang til alle webinarer helt gratis!

Webinarene kan følges til live sendetidspunkter, men også ses i opptak. Fordelen med å se webinar live er at det er mulig å stille spørsmål underveis. Foreleseren svarer på spørsmål i chat underveis og/eller med en spørsmålsrunde etter webinaret.

Neste webinar: 5. juni klokken 14.30. Universell utforming i skolen - hva må vi tenke på?

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på? Ved Randi Hagen, Seniorrådgiver Høgskulen i Innlandet. Vinner av universellprisen 2019.

Randi Hagen er svært opptatt av hva vi kan gjøre i skolen for å sikre universell utforming for alle. Her får vi oversikt over lovverket, men mest av alt tips til hvordan vi skal få dette til i praksis.

Hva vil DU lære mer om? Vi tar gjerne i mot innspill til nye webinarer. Send dine ønsker til fagmedlem@dys.no

Kommende webinarer:

Se alle webinarer her:

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på? Ved Randi Hagen, Seniorrådgiver Høgskulen i Innlandet. Vinner av universellprisen 2019. Randi Hagen er svært opptatt av hva vi kan gjøre i skolen for å sikre universell utforming for alle. Her får vi oversikt over lovverket, men mest av alt...

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune? Ved Jeanette Lindhart Bauer, fagleder og rådgiver i PPT Nittedal kommune. I Nittedal gjør skolen individuell kartlegging når de er bekymret for en elevs matematikkutvikling, og prøver ut tiltak. PPT kobles på hvis tiltak ikke har god effekt og man fortsatt er...

Kvalitet i undervisningen

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Kvalitet i undervisningen – hva er vi gode på og hva kan vi jobbe mer systematisk med? Ved Prof. Kirsti Klette, trolig den mest berømte skoleforskeren i Norden. Kirsti Klette har besøkt hundrevis av klasserom for å finne ut om lærerne gjør det de sier at de gjør. Vi har...

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi – en god støtte eller en utfordring for skrivere med dysleksi? Ved Margunn Mossige, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.Margunn Mossige har nylig publisert spennende forskning sammen med en nordisk forskergruppe. Denne forskningen blir presentert denne dagen, sammen med annen viktig kunnskap Margunn...

Hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet.

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet. Ved Janne von Koss Thorkildsen, professor på institutt for spesialundervisning, Universitetet i Oslo. Prof. Janne von Koss Thorkildsen, snakker om hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet. Hun presenterer innholdet i Kaptein Morf, sammen med...

Hvordan opplever elever med DLD tilretteleggingen i videregående skole?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Hvordan opplever elever med DLD tilretteleggingen i videregående skole? Ved Rita Lie, faglig ansvarlig, Dysleksi Norge.Rita Lie har undersøkt hvordan elever med DLD opplever tilretteleggingen i videregående skole. Rita innleder med sine funn, og noen tanker om hva slags tiltak vi anbefaler. 35122

Nytt fra Dysleksi Norge

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Vigestad Solem, deler siste nytt fra organisasjonen. Solem presenterer blant annet den siste medlemssundersøkelsen. 35118

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler? Ved Caroline Vigestad Solem, Generalsekretær i Dysleksi Norge.Vår generalsekretær Caroline Solem gir en oversikt over hva som er nytt, og hva dette betyr for Dysleksivennlige skoler. Denne oversikten er særlig rettet mot videregående opplæring. 35101

Hva betyr ny opplæringslov for våre skoler?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Hva betyr ny opplæringslov for våre skoler? Ved Caroline Vigestad Solem, Generalsekretær i Dysleksi Norge.Vår generalsekretær Caroline Solem gir en oversikt over hva som er nytt, og hva dette betyr for Dysleksivennlige skoler. Denne oversikten er særlig rettet mot barne- og ungdomsskoler. 35106

Webinar: Forskning på digitale verktøy

Publisert av: Fagmedlem

Dato: februar 12, 2024

Hva fant vi gjennom følgeforskningen i prosjektet ‘Den digitale verktøykassa’? Marianne Hagelia er lærer og har jobbet med pedagogisk bruk av digitale hjelpemidler siden 1997. Hun er ansatt ved Høgskolen i Østfold. I samarbeid med ADHD Norge og Dysleksi Norge har Hagelia jobbet med et prosjekt som har sett på...

Webinar: Innføring i digitale hjelpemidler for elever med dysleksi

Publisert av: Fagmedlem

Dato: januar 12, 2024

I dette webinaret gir medlemskonsulent Line Yri-Hagen en generell innføring i digitale verktøy for fagmedlemmer. I webinaret går vi gjennom opplesing av tekst, skrivestøtte og annet elevene kan ha nytte av i sin skolehverdag.  Webinaret varer i 50 minutter. https://vimeo.com/894032475/5f7d48dbbb?share=copy

Webinar om kunstig intelligens med Magnus Nohr

Publisert av: Fagmedlem

Dato: desember 13, 2023

Førstelektor Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold viser hvordan hverdagen blir enklere for dyslektikeren med bruk av kunstig intelligens. Her demonstrerer han bruk av en rekke ulike nyttige ressurser og digitale verktøy som er tilgjengelige for folk flest. Foredraget er et opptak fra Perspektivkonferansen 2023. https://vimeo.com/894027420/9b9bc1011a?share=copy

Webinar om lærerperspektivet

Publisert av: Stine Spjelkavik

Dato: desember 13, 2023

I dette webinaret snakker lærer Marius Bloch om hvordan man kan tilpasse undervisning for elever med lese- og skrivevansker. Han får også selskap på scenen av sjuendeklassing Didrik-Elias som har dysleksi. Sammen snakker de om hvordan tilpasning påvirker elevenes læringsutbytte, i tillegg hva det har å si for trivselen på...

Webinar om DLD – utviklingsmessige språkforstyrrelser

Publisert av: Fagmedlem

Dato: desember 6, 2023

I dette webinaret lærer du om utviklingsmessige språkforstyrrelser, også kalt DLD. Kursholder er Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i Dysleksi Norge. Tema for webinaret: Hva er utviklingsmessige språkforstyrrelser Hva kjennetegner denne diagnosen Følgevansker Endring i terminologi (fra spesifikke språkvansker/SSV) Tiltak Tilbake til fagmedlem