Help

Tilrettelegging og tiltak for språkvansker

fagmedlem

Tilrettelegging og tiltak for språkvansker

Det finnes ikke én magisk metode eller et bestemt program som passer for alle med språkvansker. Å sette inn tiltak og å tilrettelegge for lese- og skrivevansker er heller ingen quick-fix.

Vedvarende vansker

Det er viktig å forstå at utviklingsmessige språkforstyrrelser er vedvarende vansker. De barna og elevene...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Tilrettelegging og tiltak for språkvansker

Det finnes ikke én magisk metode eller et bestemt program som passer for alle med språkvansker. Å sette inn tiltak og å tilrettelegge for lese- og skrivevansker er heller ingen quick-fix.

Vedvarende vansker

Det er viktig å forstå at utviklingsmessige språkforstyrrelser er vedvarende vansker. De barna og elevene som har slike vansker må derfor få støtte gjennom hele skoleløpet.

Kompensering

Når man snakker om kompensering tenker man gjerne på støtte i form av teknologi. Dersom en sammenligner med lese- og skrivevansker, er det ikke like mye teknologi som kan kompensere for en språkvanske. Men det finnes noe, og dessuten finnes det mange ting man kan gjøre for å støtte og kompensere for vanskene uten teknologi.

Støtte med teknologi

Dem som har språkvansker kan ha god nytte av programmer og verktøy som gir bildestøtte, hjelper med organisering og påminnelser. Mange elever med språkvansker kan ha lesevansker og/eller skrivevansker også. Isåfall vil lese- og skrivestøttende teknologi kunne være nyttig for dem også. For å vite om det kan være nyttig, må du vite noe om språkvanskene og hva eleven trenger kompensering for.

For eksempel: Hvis en elev med språkvansker har problemer med avkoding, kan lesestøtte eller lydbøker være til hjelp. Men hvis lesevanskene derimot ikke har noe med avkoding å gjøre, vil lesestøtte i form av opplesning kanskje være feil tiltak.

Støtte uten teknologi

Barn og elever med språkvansker har behov for kontinuerlig språkstøtte. Det kan gis som ASK, dagtavle, bildestøtte, m.m.

Tilrettelegging i klasserommet

Den daglige tilretteleggingen må basere seg på elevens behov for støtte - uansett om den gis med eller uten teknologi.

Artikler om språkvansker

Telleferdigheter

Av Fagmedlem | 25. juni 2023

Telleferdigheter

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen “Telleferdigheter” hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling “Når matematikk blir vanskelig. Hvordan ivareta elever med matematikkvansker i klasserommet?” av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivelsen.

...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Leseopplæring: Ortografisk lesestrategi

Av Fagmedlem | 25. juni 2023

Leseopplæring: Ortografisk lesestrategi

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen “Ortografisk lesestrategi” hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling “Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?” av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av u...

To veier til lesing

Av Fagmedlem | 25. juni 2023

To veier til lesing

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkelen “To veier til lesing” hentet fra Dysleksi Norges ressursamling “Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?” av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivel...

Leseopplæring: Fonologisk avkodingsstrategi

Av Fagmedlem | 25. juni 2023

Leseopplæring: Fonologisk avkodingsstrategi

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen “Fonologisk avkodingsstrategi” hentet fra Dysleksi Norges ressursamling “Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?” av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven a...

Å skrive seg til lesing

Av Fagmedlem | 25. juni 2023

Å skrive seg til lesing

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkelen “Å skrive seg til lesing” hentet fra Dysleksi Norges ressursamling “Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?” av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av ut...

Leseopplæring: Fonologisk bevissthet 

Av Fagmedlem | 24. juni 2023

Leseopplæring: Fonologisk bevissthet 

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkelen “Fonologisk bevissthet” hentet fra Dysleksi Norges ressursamling “Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?” av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgiv...

Grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk 

Av Fagmedlem | 24. juni 2023

Grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk 

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkel ved samme navn, hentet fra Dysleksi Norges ressursamling “Tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi” av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. Artikkelen har opprinnelig flere illustrasjoner enn denne. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivelsen....

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem
Jente leser i bok

Å lese i engelsk 

Av Fagmedlem | 24. juni 2023

Å lese i engelsk 

Denne artikkelen er hentet fra Dysleksi Norges ressursamling “Tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi” av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. En digital utgave av utgivelsen finner du under ressurser, eller ved å trykke her.

Selv om eleven kan stave seg gjennom ordene i en setning, er det ikke gitt at de forstår det de har ...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Hvordan undervise i engelsk? 

Av Fagmedlem | 24. juni 2023

Hvordan undervise i engelsk? 

Denne artikkelen er hentet fra Dysleksi Norges ressursamling “Tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi” av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. En digital utgave av utgivelsen finner du under ressurser, eller ved å trykke her.

Når vi introduserer et nytt skriftspråk, vil utfordringer kunne forsterkes ytterligere for elever m...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem