Help

Tilrettelegging og tiltak for språkvansker

fagmedlem

Tilrettelegging og tiltak for språkvansker

Det finnes ikke én magisk metode eller et bestemt program som passer for alle med språkvansker. Å sette inn tiltak og å tilrettelegge for lese- og skrivevansker er heller ingen quick-fix.

Vedvarende vansker

Det er viktig å forstå at utviklingsmessige språkforstyrrelser er vedvarende vansker. De barna og elevene...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Tilrettelegging og tiltak for språkvansker

Det finnes ikke én magisk metode eller et bestemt program som passer for alle med språkvansker. Å sette inn tiltak og å tilrettelegge for lese- og skrivevansker er heller ingen quick-fix.

Vedvarende vansker

Det er viktig å forstå at utviklingsmessige språkforstyrrelser er vedvarende vansker. De barna og elevene som har slike vansker må derfor få støtte gjennom hele skoleløpet.

Kompensering

Når man snakker om kompensering tenker man gjerne på støtte i form av teknologi. Dersom en sammenligner med lese- og skrivevansker, er det ikke like mye teknologi som kan kompensere for en språkvanske. Men det finnes noe, og dessuten finnes det mange ting man kan gjøre for å støtte og kompensere for vanskene uten teknologi.

Støtte med teknologi

Dem som har språkvansker kan ha god nytte av programmer og verktøy som gir bildestøtte, hjelper med organisering og påminnelser. Mange elever med språkvansker kan ha lesevansker og/eller skrivevansker også. Isåfall vil lese- og skrivestøttende teknologi kunne være nyttig for dem også. For å vite om det kan være nyttig, må du vite noe om språkvanskene og hva eleven trenger kompensering for.

For eksempel: Hvis en elev med språkvansker har problemer med avkoding, kan lesestøtte eller lydbøker være til hjelp. Men hvis lesevanskene derimot ikke har noe med avkoding å gjøre, vil lesestøtte i form av opplesning kanskje være feil tiltak.

Støtte uten teknologi

Barn og elever med språkvansker har behov for kontinuerlig språkstøtte. Det kan gis som ASK, dagtavle, bildestøtte, m.m.

Tilrettelegging i klasserommet

Den daglige tilretteleggingen må basere seg på elevens behov for støtte - uansett om den gis med eller uten teknologi.

Artikler om språkvansker

Kompenserende hjelpemidler

Av Fagmedlem | 15. desember 2023

Kompenserende hjelpemidler

Av: Vigdis Lothe Waaler

Det å kunne lese og skrive er et grunnleggende fundament i skolen, og tradisjonelt har det vært gjennom lesing og skriving kunnskap har vært formidlet. I dagens samfunn har bruk av teknologi gitt elever med dysleksi kompenserende muligheter for å både kunne tilegne seg og formidle kunnskap. Det er skolen som har ansvar for å sikre at disse elevene får den nødvendige opplæringen og oppfølgingen i bruken av kompenserende hjelpemidler. Dette innebære...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Webinar om DLD – utviklingsmessige språkforstyrrelser

Av Fagmedlem | 6. desember 2023

Webinar om DLD – utviklingsmessige språkforstyrrelser

I dette webinaret lærer du om utviklingsmessige språkforstyrrelser, også kalt DLD. Kursholder er Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i Dysleksi Norge.

Tema for webinaret:

Scroll til toppen