Help

Tilrettelegging og tiltak for språkvansker

fagmedlem

Tilrettelegging og tiltak for språkvansker

Det finnes ikke én magisk metode eller et bestemt program som passer for alle med språkvansker. Å sette inn tiltak og å tilrettelegge for lese- og skrivevansker er heller ingen quick-fix.

Vedvarende vansker

Det er viktig å forstå at utviklingsmessige språkforstyrrelser er vedvarende vansker. De barna og elevene...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Tilrettelegging og tiltak for språkvansker

Det finnes ikke én magisk metode eller et bestemt program som passer for alle med språkvansker. Å sette inn tiltak og å tilrettelegge for lese- og skrivevansker er heller ingen quick-fix.

Vedvarende vansker

Det er viktig å forstå at utviklingsmessige språkforstyrrelser er vedvarende vansker. De barna og elevene som har slike vansker må derfor få støtte gjennom hele skoleløpet.

Kompensering

Når man snakker om kompensering tenker man gjerne på støtte i form av teknologi. Dersom en sammenligner med lese- og skrivevansker, er det ikke like mye teknologi som kan kompensere for en språkvanske. Men det finnes noe, og dessuten finnes det mange ting man kan gjøre for å støtte og kompensere for vanskene uten teknologi.

Støtte med teknologi

Dem som har språkvansker kan ha god nytte av programmer og verktøy som gir bildestøtte, hjelper med organisering og påminnelser. Mange elever med språkvansker kan ha lesevansker og/eller skrivevansker også. Isåfall vil lese- og skrivestøttende teknologi kunne være nyttig for dem også. For å vite om det kan være nyttig, må du vite noe om språkvanskene og hva eleven trenger kompensering for.

For eksempel: Hvis en elev med språkvansker har problemer med avkoding, kan lesestøtte eller lydbøker være til hjelp. Men hvis lesevanskene derimot ikke har noe med avkoding å gjøre, vil lesestøtte i form av opplesning kanskje være feil tiltak.

Støtte uten teknologi

Barn og elever med språkvansker har behov for kontinuerlig språkstøtte. Det kan gis som ASK, dagtavle, bildestøtte, m.m.

Tilrettelegging i klasserommet

Den daglige tilretteleggingen må basere seg på elevens behov for støtte - uansett om den gis med eller uten teknologi.

Artikler om språkvansker

Opptak fra Dysleksivennlig skole-samling 2024

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Her er en samlet oversikt over alle foredragene fra samlingen for dysleksivennlige skoler vinteren 2024.

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på? Ved Randi Hagen, Seniorrådgiver Høgskulen i Innlandet. Vinner av universellprisen 2019.

Randi Hagen er svært opptatt av hva vi kan gjøre i skolen for å sikre universell utforming for alle. Her får vi oversikt over lovverket, men mest av alt tips til hvordan vi skal få dette til i praksis.

Se flere foredrag fra DVS-samlingen her.

...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Kvalitet i undervisningen

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Kvalitet i undervisningen

Kvalitet i undervisningen – hva er vi gode på og hva kan vi jobbe mer systematisk med? Ved Prof. Kirsti Klette, trolig den mest berømte skoleforskeren i Norden.

Kirsti Klette har besøkt hundrevis av klasserom for å finne ut om lærerne gjør det de sier at de gjør.
Vi har utfordret Kirsti til å dele tanker om eksplisitt undervisning, strategiarbeid og ikke minst: Hvorfor er faglig støtte så viktig for våre elever?

Se flere

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi – en god støtte eller en utfordring for skrivere med dysleksi? Ved Margunn Mossige, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.

Margunn Mossige har nylig publisert spennende forskning sammen med en nordisk forskergruppe. Denne forskningen blir presentert denne dagen, sammen med annen viktig kunnskap Margunn ønsker å dele med oss.

Deler av funnene er ikke publiserte ennå, derfor er noen bilder fr...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet.

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet. Ved Janne von Koss Thorkildsen, professor på institutt for spesialundervisning, Universitetet i Oslo.

Prof. Janne von Koss Thorkildsen, snakker om hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet. Hun presenterer innholdet i Kaptein Morf, sammen med resultatet av utprøvingen som har vært.

Hvordan opplever elever med DLD tilretteleggingen i videregående skole?

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Hvordan opplever elever med DLD tilretteleggingen i videregående skole? Ved Rita Lie, faglig ansvarlig, Dysleksi Norge.

Rita Lie har undersøkt hvordan elever med DLD opplever tilretteleggingen i videregående skole. Rita innleder med sine funn, og noen tanker om hva slags tiltak vi anbefaler.

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler?

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler? Ved Caroline Vigestad Solem, Generalsekretær i Dysleksi Norge.

Vår generalsekretær Caroline Solem gir en oversikt over hva som er nytt, og hva dette betyr for Dysleksivennlige skoler. Denne oversikten er særlig rettet mot videregående opplæring.

Hva betyr ny opplæringslov for våre skoler?

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Hva betyr ny opplæringslov for våre skoler? Ved Caroline Vigestad Solem, Generalsekretær i Dysleksi Norge.

Vår generalsekretær Caroline Solem gir en oversikt over hva som er nytt, og hva dette betyr for Dysleksivennlige skoler. Denne oversikten er særlig rettet mot barne- og ungdomsskoler.

Tiltak for elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser/DLD i videregående skole

Av Fagmedlem | 29. januar 2024

Tiltak for elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser/DLD i videregående skole

Av: Rita Lie

Utviklingsmessig språkforstyrrelse/DLD er en tilstand som påvirker språkutviklingen. DLD brukes om personer med uventede og vedvarende språkforstyrrelser som ikke kan forklares med andre former for funksjonsnedsettelse. Det innebærer med andre ord at det er et misforhold mellom språklige ferdigheter og personens fungering på andre utviklingsområder. Det påvirker kommunikasjonsevnen, og kan ha en betydelig innvirkning på akademisk og sosial fungering. Det er e...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Arbeidsprogram: en metode basert på praktiske erfaringer

Av Fagmedlem | 15. januar 2024

Arbeidsprogram: en metode basert på praktiske erfaringer

Tone Hager Løvdal har gjennom sine 20 år som lærer funnet en metode som fungerer for å tilpasse seg den enkelte elev, selv i et fullt klasserom. Dette er hennes erfaringer. Artikkelen er skrevet i jeg-form og baserer seg på videoklippene som du finner i artikkelen:

Denne teksten og disse videoklippene baserer seg på mine erfaringer som lærer. Det skal handle om hvor utfordrende det kan være for en lærer å oppfylle paragrafene i Opplæringsloven. 

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem