Help

Tilrettelegging og tiltak for matematikkvansker

fagmedlem

Tilrettelegging og tiltak for matematikkvansker

Det finnes ikke én magisk metode eller et bestemt program som passer for alle med matematikkvansker. Å sette inn tiltak og å tilrettelegge for matematikkvansker er heller ingen quick-fix.

Vedvarende vansker

Elever som har fått påvist spesifikke matematikkvansker, har fått påvist vedvarende ...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Tilrettelegging og tiltak for matematikkvansker

Det finnes ikke én magisk metode eller et bestemt program som passer for alle med matematikkvansker. Å sette inn tiltak og å tilrettelegge for matematikkvansker er heller ingen quick-fix.

Vedvarende vansker

Elever som har fått påvist spesifikke matematikkvansker, har fått påvist vedvarende utfordringer med matematikk. Det at vanskene er vedvarende er noe av det som skiller det fra vansker av mer generell karakter.

For deg som skal tilrettelegge er det viktig å vite om vanskene er vedvarende og dermed spesifikke, eller om det er vansker av mer forbigående karakter. Generelle utfordringer i matematikkfaget kan selvfølgelig være like alvorlige for eleven, men det er viktig å finne årsaken sånn at man kan jobbe med hovedutfordringen som eleven har, og ikke bare symptomet.

Kompensering

Dersom en sammenligner med lese- og skrivevansker, er det få programmer som kan kompensere for matematikkvansker. Innenfor lesing finnes systemer for opplesing, innenfor skriving finnes både stavestøtte og diktering, mens for matematikk er det først og fremst kalkulator og eventuelt regelbøker som kan kompensere for matematikkvansker.

Intensive tiltak

Selv om spesifikke matematikkvansker er vedvarende, så er de ikke konstante. Det er altså mulig å forbedre de grunnleggende leseferdighetene med presise tiltak som er satt inn i tide. Slike tiltak er gjerne intensive og det er et formål at de skal forbedre de grunnleggende ferdighetene. Det er altså ikke meningen at tiltakene varer for hele skoleløpet, de har gjerne et definert tidsvindu. Du kan lese en rekke artikler om intensive tiltak i fagmedlem.

Tilrettelegging i klasserommet

Den daglige tilretteleggingen i matematikkfaget må basere seg på elevens behov for støtte. Selv om mulighetene for kompensering innen matematikk er mindre, er det likevel måter å tilrettelegge gjennom for eksempel bruk av konkreter, tallrekker, m.m. Det er viktig å først sike forståelse.

Artikler om matematikkvansker

Opptak fra Dysleksivennlig skole-samling 2024

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Her er en samlet oversikt over alle foredragene fra samlingen for dysleksivennlige skoler vinteren 2024.

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på? Ved Randi Hagen, Seniorrådgiver Høgskulen i Innlandet. Vinner av universellprisen 2019.

Randi Hagen er svært opptatt av hva vi kan gjøre i skolen for å sikre universell utforming for alle. Her får vi oversikt over lovverket, men mest av alt tips til hvordan vi skal få dette til i praksis.

Se flere foredrag fra DVS-samlingen her.

...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune?

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune?

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune? Ved Jeanette Lindhart Bauer, fagleder og rådgiver i PPT Nittedal kommune.

I Nittedal gjør skolen individuell kartlegging når de er bekymret for en elevs matematikkutvikling, og prøver ut tiltak. PPT kobles på hvis tiltak ikke har god effekt og man fortsatt er bekymret for matematikkvansker. Deretter gjør PPT utredning som består av samtale med foreldre, skole og elev, individuell matematikkartlegging/testing av eleve...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Kvalitet i undervisningen

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Kvalitet i undervisningen

Kvalitet i undervisningen – hva er vi gode på og hva kan vi jobbe mer systematisk med? Ved Prof. Kirsti Klette, trolig den mest berømte skoleforskeren i Norden.

Kirsti Klette har besøkt hundrevis av klasserom for å finne ut om lærerne gjør det de sier at de gjør.
Vi har utfordret Kirsti til å dele tanker om eksplisitt undervisning, strategiarbeid og ikke minst: Hvorfor er faglig støtte så viktig for våre elever?

Se flere

Nytt fra Dysleksi Norge

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Vigestad Solem, deler siste nytt fra organisasjonen.

Solem presenterer blant annet den siste medlemssundersøkelsen.

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler?

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler? Ved Caroline Vigestad Solem, Generalsekretær i Dysleksi Norge.

Vår generalsekretær Caroline Solem gir en oversikt over hva som er nytt, og hva dette betyr for Dysleksivennlige skoler. Denne oversikten er særlig rettet mot videregående opplæring.

Hva betyr ny opplæringslov for våre skoler?

Av Fagmedlem | 6. mars 2024

Hva betyr ny opplæringslov for våre skoler? Ved Caroline Vigestad Solem, Generalsekretær i Dysleksi Norge.

Vår generalsekretær Caroline Solem gir en oversikt over hva som er nytt, og hva dette betyr for Dysleksivennlige skoler. Denne oversikten er særlig rettet mot barne- og ungdomsskoler.

Skole-hjem-samarbeid

Av Fagmedlem | 8. november 2023

Skole-hjem-samarbeid

Av: Åsne Midtbø Aas

Mange foreldre forteller at de tidlig har sagt i fra om at barnet deres kanskje har dysleksi. Men når de ikke blir hørt, øker fortvilelsen.

Mistanken kommer kanskje av at de selv, eller andre i familien har dysleksi, og kjenner igjen de tidlige tegnene. Mange foreldre har en opplevelse av å ikke bli tatt på alvor. De blir møtt med at man må vente og se og at det sikkert kommer til å gå bra.

Sally Shaywitz er en amerikansk barnele...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Webinar om spesifikke matematikkvansker

Av Fagmedlem | 28. september 2023

Webinar om spesifikke matematikkvansker

I dette webinaret vil du lære om spesifikke matematikkvansker. Kursholder er Vidar Waaler, spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

Det er viktig å understreke at spesifikke matematikkvansker ikke er forårsaket lavt evnenivå. Spesifikke matematikkvansker er en medfødt, arvelig og varig disposisjon. I dette webinaret vil Vidar gå gjennom temaene definisjon, omfang, kjennetegn og god tilrettelegging.

...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Hvilke hjelpemidler hjelper (for hvem)? 

Av Line Yri-Hagen | 16. august 2023

Hvilke hjelpemidler hjelper (for hvem)? 

Av: Line Yri og Caroline Solem

I Norge er det ikke diagnoser, men behovet for hjelp som gir deg rettigheter etter opplæringsloven. Det gjelder også for rettigheter til datahjelpemidler. Men hjelpemidlene må jo hjelpe for noe, og her gir diagnoser oss informasjon om hva eleven trenger hjelp til.

For eksempel vet vi at elever med dysleksi primært har avkodingsvansker...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem