Help
Ressurser

Ressurser

Her finner du en samlet oversikt over Dysleksi Norges utgivelser. Som fagmedlem har du gratis tilgang til dem. Last ned og bruk så mye du vil - og tips oss gjerne om andre tema som du vil at vi skal skrive om!

Spesifikke lese- og skrivevansker

Les mer om kartlegging, utredning og oppfølging.

Spesifikke matematikkvansker

Les mer om kartlegging, utredning og oppfølging.

faglige retningslinjer_DLD_2023

Utviklingsmessige språkforstyrrelser

Les mer om kartlegging, utredning og oppfølging. (KOMMER!)

Når matematikk blir vanskelig

Hvordan ivareta elever med matematikkvansker i klasserommet?

Når lesing blir vanskelig

Om begynneropplæring i lesing: Hvem trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?

Tilpasset opplæring i engelsk

Tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi.

Brosjyrer som er laget spesielt for barn

Hva gjør du når et barn i klassen får påvist lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker? Hvordan snakker du med barnet om det? Og hvordan snakker du med de andre i klassen om det? (KOMMER!)

Medlemsbladet Mestring

Alle medlemmer får tilgang til magasinet Mestring.

Som fagmedlem får du også tilgang til bladet.

I dette bladet omtales aktuelle saker om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mestring kommer ut fire ganger i året, med fagstoff, tips, intervjuer og annet nyttig stoff.

Les Mestring digitalt her.