Help

Ressurser

fagmedlem

Her finner du en samlet oversikt over Dysleksi Norges utgivelser. Som fagmedlem har du gratis tilgang til dem. Last ned og bruk så mye du vil – og tips oss gjerne om andre tema som du vil at vi skal skrive om!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN
LOGG INN
Ressurser

Ressurser

Her finner du en samlet oversikt over Dysleksi Norges utgivelser. Som fagmedlem har du gratis tilgang til dem. Last ned og bruk så mye du vil - og tips oss gjerne om andre tema som du vil at vi skal skrive om!

Spesifikke lese- og skrivevansker

Les mer om kartlegging, utredning og oppfølging.

Spesifikke matematikkvansker

Les mer om kartlegging, utredning og oppfølging.

faglige retningslinjer_DLD_2023

Utviklingsmessige språkforstyrrelser

Les mer om kartlegging, utredning og oppfølging. (KOMMER!)

Når matematikk blir vanskelig

Hvordan ivareta elever med matematikkvansker i klasserommet?

Når lesing blir vanskelig

Om begynneropplæring i lesing: Hvem trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?

Tilpasset opplæring i engelsk

Tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi.

Brosjyrer som er laget spesielt for barn

Hva gjør du når et barn i klassen får påvist lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker? Hvordan snakker du med barnet om det? Og hvordan snakker du med de andre i klassen om det? (KOMMER!)

Medlemsbladet Mestring

Alle medlemmer får tilgang til magasinet Mestring.

Som fagmedlem får du også tilgang til bladet.

I dette bladet omtales aktuelle saker om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mestring kommer ut fire ganger i året, med fagstoff, tips, intervjuer og annet nyttig stoff.

Les Mestring digitalt her.