Help

Når lesing blir vanskelig

fagmedlem – ressurser

Når lesing blir vanskelig

Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de? Les heftet her eller last det ned som pdf.