Help

Lover og regler for voksenopplæringen

fagmedlem

Lover og regler for voksenopplæringen

Opplæringslovens kapittel 4A inneholder egne regler om opplæring spesielt organisert for voksne.

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle som har behov for grunnskoleopplæring som voksne har rett til å få det, unntatt de som fortsatt har ungdomsrett til videregående. Det står i opplæringsloven §4A-1. I den samme beste...

Hvorfor får jeg ikke tilgang til mer av innholdet?

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN
LOGG INN

Lover og regler for voksenopplæringen

Opplæringslovens kapittel 4A inneholder egne regler om opplæring spesielt organisert for voksne.

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle som har behov for grunnskoleopplæring som voksne har rett til å få det, unntatt de som fortsatt har ungdomsrett til videregående. Det står i opplæringsloven §4A-1. I den samme bestemmelsen står det at opplæringen skal være tilpasset den enkeltes behov.

Voksne som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte har rett til spesialundervisning (§4A-2). Retten til spesialundervisning og forholdet til spesialundervisning er altså lik som i grunnskolen, men med unntak av §5-1 andre ledd siste punktum:

  • Bestemmelsen om at elever som skal ha det samme totale timetallet som andre elever, gjelder ikke.

Videregående opplæring for voksne

  • Voksne som ikke har fullført videregående har rett på det fra det året de fyller 25 år (det vil si når ungdomsretten etter §3-1 opphører). Det står i opplæringsloven §4A-3 første ledd.
  • Voksne som har rett til videregående har rett til en realkompetansevurdering og til kompetansebevis. Voksne som ikke har rett til videregående har rett til en realkompetansevurdering av NAV (§4A-3 femte ledd).
  • Voksne som har fagbrev etter ungdomsretten som er fullført i 2014 eller senere, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (§4A-3 syvende ledd).

Merk at retten til spesialundervisning, og dermed sakkyndig vurdering og utredning for eventuelle lærevansker ikke gjelder.

Tilpassa opplæring

Skolens plikt til å tilpasse opplæringen, gjelder for både grunnskole og videregående.

Rådgivning

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring eller videregående, har også rett til rådgivning for å kartlegge hva den voksne har behov for (§4A-8).