Help

Definisjon av spesifikke matematikkvansker

fagmedlem

Definisjon av spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli)

dyskalkuli

Dysleksi Norges definisjon

Spesifikke matematikkvansker kjennetegnes av betydelige og vedvarende va...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Definisjon av spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli)

dyskalkuli

Dysleksi Norges definisjon

Spesifikke matematikkvansker kjennetegnes av betydelige og vedvarende vansker med å lære matematiske ferdigheter, som mengde- og tallforståelse, innlæring av tallfakta, automatisering av regneferdigheter, regnestrategier og matematisk resonnering. Personen presterer markant svakere i matematikk og/eller aritmetikk enn forventet ut fra alder eller generelt evnenivå. Dette kan føre til utfordringer i utdanning og arbeidsliv.

Spesifikke matematikkvansker er forårsaket av en medfødt disposisjon for lærevansker i matematikk. Selv om vanskene er vedvarende, er det mulig å øke læringsutbyttet med langsiktige, tilpassede og systematiske tiltak. Med medfødt menes at vanskene ikke er ervervet.

Spesifikke matematikkvansker er ikke forårsaket av et lavt generelt evnenivå, sensoriske vansker (syn eller hørsel), en nevrologisk skade, andre lærevansker, utilstrekkelig eller manglende opplæring, mangelfulle språkferdigheter i undervisningsspråket eller psykososiale belastninger.

Om definisjonen

Dysleksi Norges definisjon er utarbeidet av organisasjonens fagutvalg i 2020. Les mer om hva den bygger på under.

Kilder

Dysleksi Norges faglige retningslinjer for kartlegging, utredning og oppfølging av elever med spesifikke matematikkvansker, Dysleksi Norge 2020.