Help

Webinarer

Se alle våre live-webinarer og finn en rekke tidligere webinarer i opptak.

Veiledning

Få veiledning fra våre dyktige pedagogiske rådgivere.

Ressurser

Få tilgang til en mengde viktige fagressurser.

Fagartikler

Opptak fra Dysleksivennlig skole-samling 2024

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Her er en samlet oversikt over alle foredragene fra samlingen for dysleksivennlige skoler vinteren 2024. 35093

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på? Ved Randi Hagen, Seniorrådgiver Høgskulen i Innlandet. Vinner av universellprisen 2019. Randi Hagen er svært opptatt av hva vi kan gjøre i skolen for å sikre universell utforming for alle. Her får vi oversikt over lovverket, men mest av alt...

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune? Ved Jeanette Lindhart Bauer, fagleder og rådgiver i PPT Nittedal kommune. I Nittedal gjør skolen individuell kartlegging når de er bekymret for en elevs matematikkutvikling, og prøver ut tiltak. PPT kobles på hvis tiltak ikke har god effekt og man fortsatt er...

Kvalitet i undervisningen

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Kvalitet i undervisningen – hva er vi gode på og hva kan vi jobbe mer systematisk med? Ved Prof. Kirsti Klette, trolig den mest berømte skoleforskeren i Norden. Kirsti Klette har besøkt hundrevis av klasserom for å finne ut om lærerne gjør det de sier at de gjør. Vi har...

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi – en god støtte eller en utfordring for skrivere med dysleksi? Ved Margunn Mossige, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.Margunn Mossige har nylig publisert spennende forskning sammen med en nordisk forskergruppe. Denne forskningen blir presentert denne dagen, sammen med annen viktig kunnskap Margunn...

Hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet.

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet. Ved Janne von Koss Thorkildsen, professor på institutt for spesialundervisning, Universitetet i Oslo. Prof. Janne von Koss Thorkildsen, snakker om hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet. Hun presenterer innholdet i Kaptein Morf, sammen med...

Hvordan opplever elever med DLD tilretteleggingen i videregående skole?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Hvordan opplever elever med DLD tilretteleggingen i videregående skole? Ved Rita Lie, faglig ansvarlig, Dysleksi Norge.Rita Lie har undersøkt hvordan elever med DLD opplever tilretteleggingen i videregående skole. Rita innleder med sine funn, og noen tanker om hva slags tiltak vi anbefaler. 35122

Nytt fra Dysleksi Norge

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Vigestad Solem, deler siste nytt fra organisasjonen. Solem presenterer blant annet den siste medlemssundersøkelsen. 35118

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler? Ved Caroline Vigestad Solem, Generalsekretær i Dysleksi Norge.Vår generalsekretær Caroline Solem gir en oversikt over hva som er nytt, og hva dette betyr for Dysleksivennlige skoler. Denne oversikten er særlig rettet mot videregående opplæring. 35101

Spørsmål om fagmedlem-sidene?

Har du spørsmål til innhold? Savner du noe? Vil du publisere en artikkel? Ta kontakt med fagmedlem@dys.no.