Help

Hvorfor får jeg ikke tilgang til innholdet?


Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Du kan melde deg inn her

Webinarer

Se alle våre live-webinarer og finn en rekke tidligere webinarer i opptak.

Veiledning

Få veiledning fra våre dyktige pedagogiske rådgivere.

Ressurser

Få tilgang til en mengde viktige fagressurser.

Fagartikler

Kjennetegn på dysleksi: 1. – 3. trinn

Publisert av: Fagmedlem

Dato: november 22, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas Allerede i første klasse møter vi bokstaver og lyd. Vi lærer at bokstaven har et navn, en lyd og et skrifttegn. For elever som har dysleksi er det vanskelig å sette dette sammen og automatisere det. Det er svært viktig å jobbe med språklig bevissthet, selve...

Kjennetegn på dysleksi: 4. – 10. trinn

Publisert av: Fagmedlem

Dato: november 22, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas På fjerde trinn er det forventet at en skal kunne lese godt nok til å lese lengre tekster. Lærere som jobber på fjerde trinn og oppover vil kanskje merke at noen elever har knekket lesekoden, men likevel leser veldig sakte. De sliter også med å få...

Kjennetegn på dysleksi

Publisert av: Fagmedlem

Dato: november 22, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas Dysleksi er en vanlig vanske, ca. 5-7 % av befolkningen har denne utfordringen (Helland, 2019). Det betyr at det sitter minst en til to elever med dette i alle klasserom. Derfor trenger alle lærere å ha kunnskap om kjennetegn, og enda viktigere: Hvordan en skal legge til...

Kjennetegn på dysleksi: barnehage

Publisert av: Fagmedlem

Dato: november 22, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas Det er ikke vanlig at vi setter diagnose så tidlig som i barnehagen, men det er forskning som sier at barns språkutvikling i barnehage er viktig å følge med på slik at en kan forebygge. Det er slik at hvis et barn sliter med språkutvikling i...

Webinar om lærerperspektivet

Publisert av: Stine Spjelkavik

Dato: november 21, 2023

Kommer 13. desember kl. 14.30! I dette webinaret snakker lærer Marius Bloch om hvordan man kan tilpasse undervisning for elever med lese- og skrivevansker. Han får også selskap på scenen av sjuendeklassing Didrik-Elias som har dysleksi. Sammen snakker de om hvordan tilpasning påvirker elevenes læringsutbytte, i tillegg hva det har...

Skole-hjem-samarbeid

Publisert av: Fagmedlem

Dato: november 8, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas Mange foreldre forteller at de tidlig har sagt i fra om at barnet deres kanskje har dysleksi. Men når de ikke blir hørt, øker fortvilelsen. Mistanken kommer kanskje av at de selv, eller andre i familien har dysleksi, og kjenner igjen de tidlige tegnene. Mange foreldre...

Engelskopplæring for elever med dysleksi

Publisert av: Fagmedlem

Dato: oktober 27, 2023

 Av: Vigdis Lothe Waaler For elever som har dysleksi, kan engelsk være et vanskelig fag. Flere studier har undersøkt hva som er utfordrende i engelskopplæringen for denne elevgruppen. Resultatene av disse studiene indikerer at det er inkonsekvenser og uregelmessigheter i stavingen som er hovedutfordringen. Dette påvirker rettskriving, lesenøyaktighet, leseflyt, oversettelse,...

System for opplæring

Publisert av: Fagmedlem

Dato: oktober 20, 2023

Av: Line Yri og Caroline Solem Til tross for at så mye peker på at bruk av lese- og skrivestøtteteknologi er positivt for elever med lese- og skrivevansker eller språkvansker, så brukes ikke skriveteknologi i den grad man skulle tro. Det bekreftes blant annet av en større dansk spørreundersøkelse (Arnbak...

ASK – alternativ supplerende kommunikasjon

Publisert av: Fagmedlem

Dato: oktober 13, 2023

Av: Rita Lie Hva er ASK og hvorfor er det viktig? ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon.  ASK skal være et alternativ til det verbale språket som supplerer, altså støtter og legger til noe for den som har utfordringer i kommunikasjonen.  ASK kan være en erstatning for språk, en støtte i språk eller...

Spørsmål om fagmedlem-sidene?

Har du spørsmål til innhold? Savner du noe? Vil du publisere en artikkel? Ta kontakt med fagmedlem@dys.no.