Kompenserende hjelpemidler

Help

Kompenserende hjelpemidler

Av: Vigdis Lothe Waaler

Det å kunne lese og skrive er et grunnleggende fundament i skolen, og tradisjonelt har det vært gjennom lesing og skriving kunnskap har vært formidlet. I dagens samfunn har bruk av teknologi gitt elever med dysleksi kompenserende muligheter for å både kunne tilegne seg og formidle kunnskap. Det er skolen som har ansvar for å sikre at disse elevene får den nødvendige opplæringen og oppfølgingen i bruken av kompenserende hjelpemidler. Dette innebærer at ansatte i skolen har behov for kompetanse på dette området. Det bør utarbeides planer for å forhindre at opplæringen ikke blir tilfeldig og personavhengig. 

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem