januar, 2020

29jan.15:0016:30Dysleksi og flerspråklighet Arrangør: Dysleksi Norge

Tid

(Onsdag) 15:00 - 16:30

Sted

Oslo Voksenopplæring Nydalen

Nydalsveien 38, 0484 Oslo

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Nydalen og Dysleksi Norge inviterer til drøfting av temaet dysleksi og flerspråklighet.

TID: Onsdag 29. januar 2020, kl. 15:00 – 16:30.
STED: Oslo Voksenopplæring, Nydalen.
PRIS: Gratis, ingen påmelding.

Hvilke konsekvenser har dysleksi for innvandrere som skal lære norsk? Vil tilrettelegging i form av et lese- og skrivestøtteprogram som Lingdys eller CD-ord kunne gi fordel til voksne innvandrere med påviste lese- og skrivevansker når de skal gjennomføre Norskprøven? Hvordan kan man kartlegge dysleksi og eller lese- og skrivevansker når morsmål ikke er norsk?

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å iverksette en prøveordning med tilrettelegging av Norskprøven for voksne innvandrere med påviste lese- og skrivevansker. Dette har vært et ønske fra lærere og skoleledere i norskopplæringen i mange år og vi ser frem til det videre arbeidet med prøveordningen og ønsker å markere dette med et åpent arrangement for alle interesserte med tema dysleksi og flerspråklighet.

Vi har invitert politikere fra Utdanningskomiteen på Stortinget til drøfte temaet sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet og Doktorgradsstipendiat Helene Berntsen. Helene Berntsen er stipendiat ved Universitetet i Agder og forsker på dysleksi og flerspråklighet.

Oslo Voksenopplæring Nydalen og Dysleksi Norge vil orientere kort om arbeidet over flere år som nå har resultert i iverksetting av en prøveordning med tilrettelegging for voksne innvandrere med påviste lese- og skrivevansker og det vil bli holdt en kort faglig innledning ved stipendiat Helene Berntsen.

Det vil bli servert gratis kaffe og kake til alle.

 

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X