august, 2020

20aug.19:3021:00Årsmøte Dysleksi Narvik Arrangør: Dysleksi Narvik

Tid

(Torsdag) 19:30 - 21:00

Sted

Narvik videregående skole, avdeling Frydenlund

Villaveien 59, 8516 Narvik

Detaljer

På grunn av Covid-19 måtte Dysleksi Narvik utsette årsmøte og innkaller derfor til nytt.

TID: Torsdag 20. august 2020, kl. 19:30.
STED: Narvik vgs, studiested Frydenlund.
Tidsfrist for innkalling er overskredet, men sekretariatet er orientert om at årsmøtet blir avholdt senere enn vedtektene tilsier.

Saker:
1. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling
b. Valg av møteleder
c. Valg av referent
d. Valg av 2 personer til å signere protokollen
2. Godkjenning av saksliste
3. Årsmelding
4. Revidert regnskap
5. Budsjett og handlingsplan for perioden
6. Innkomne saker
7. Valg
a. Styrets medlemmer
b. Leder velges særskilt
c. Valgkomité
d. Revisor

Saker til årsmøte må meldes styret innen 30. juli 2020 og sendes til christine@bussoli.no

Etter årsmøtet serveres pizza, vi håper å se mange denne kvelden.

Hilsen styret i Dysleksi Narvik.

 

 

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X