Er du voksen og lurer på om du har en diagnose?

Help

Voksne har ikke krav på det samme som elever i skolen. Dette er mulighetene deres:

  • Elever i voksenopplæringen (grunnskolenivå) har rett på utredning hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). De omfattes av opplæringsloven §4a-2.
  • Elever i voksenopplæringen (videregående skole) har ikke rett på utredning, men de har rett på å få kartlagt sitt behov.
  • Studenter har ikke rett på utredning, men noen studiesteder tilbyr dette. Se for øvrig vår side om høyere utdanning.
  • NAV tilbyr i noen tilfeller utredning. Ta kontakt med NAV for å få vite om du kan få det, og hvilke vilkår som følger med.
  • Du kan kontakte en privat logoped for en utredning. Da må du betale selv.