Engelskopplæring for elever med dysleksi

Help

Engelskopplæring for elever med dysleksi

 Av: Vigdis Lothe Waaler

For elever som har dysleksi, kan engelsk være et vanskelig fag. Flere studier har undersøkt hva som er utfordrende i engelskopplæringen for denne elevgruppen. Resultatene av disse studiene indikerer at det er inkonsekvenser og uregelmessigheter i stavingen som er hovedutfordringen. Dette påvirker rettskriving, lesenøyaktighet, leseflyt, oversettelse, morfologi og friskriving (Juujärvi, 2009. Helland & Kaasa, 2005). God tilrettelegging kan red...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem