Ekstra støtte fra Lånekassen

Help

Du kan søke om ekstra stipend fra Lånekassen hvis dine lærevansker hindrer deg fra å jobbe ved siden av studiene. Stipendet er på ca. 3 700 kroner hver måned.

Ordningen gjelder studenter i:

  • Høyere utdanning
  • Fagskole
  • Folkehøgskole
  • Voksenopplæring
  • Videregående opplæring uten ungdomsrett (for eksempel hvis du tar opp fag)
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Bibelskole

Du må legge ved dokumentasjon på vanskene og en signatur fra din fastlege eller annen spesialist/fagperson som har vurdert din arbeidsevne ved siden av studiet.

Merk at du ikke har rett på dette stipendet om du har noen som helst form for lønnet arbeid.

Du kan søke om ekstrastipend for et helt studieår (høstsemesteret + vårsemesteret) samtidig. Skjemaet må ha kommet inn til Lånekassen per post før 15. november for høstsemesteret og før 15. mars for vårstipendet. Husk at du først må ha sendt inn en vanlig søknad om støtte på lanekassen.no, før du kan søke om ekstrastipend.