Help
Dyslektikeren nr. 4 2018

Dyslektikeren nr. 4 2018

I denne utgaven av Dyslektikeren møter vi spesialpedagog Elin Natås, som i dag jobber med å lære andre å lese og skrive. Selv lærte hun ikke å lese før hun var 36 år gammel.

Elin (63) ble selv stemplet som dum fordi hun hadde lese- og skrivevansker. Dysleksien gjorde at hun hang etter i de fleste fagene på skolen. I denne reportasjen får vi et innblikk i oppveksten hennes, frem til hun altså knekket lesekoden i voksen alder.

I bladet kan du også lese om:

  • Ny lov om universell utforming av IKT i opplærings- og utdanningssektoren
  • Gina hjelper skolebarn med å føle mestring
  • Intervju med deltager på språkskolen i England.
  • Snart kommer en ny sesong av Påddkast
  • Utvalgte aktuelle politiske saker
  • Nordisk ungdomstreff
  • Styremøte i Karlstad for stentralstyret i Dysleksi Ungdom
  • Nytt filmprosjekt