Help
Dyslektikeren nr. 1 2018

Dyslektikeren nr. 1 2018

I denne utgaven får du mange eksempler på alternative opplæringsløp.
Innenfor yrkesfag spesielt er det flere muligheter.

Mange elever vil begrense teorien. De kan velge lærekandidat- eller praksisbrevkandidatordningen. Da har de mer tid i bedrift, tar en kompetanseprøve, og får grunnkompetanse.

Vil du heller ta fagbrev, kan du noen steder ha mulighet til å veksle mellom bedrift og skole gjennom hele skoleløpet. Det er viktig at flere bedrifter satser på de unge og blir med i ulike ordninger, så de unge slipper å tvinges inn i NAV-systemet.

Har du ikke, eller får du ikke, studiekompetanse? Vi nevner også flere måter du kan få rett på å søke høyere utdanning på.

I bladet gir vi mer info om følgende:

1. Vil du oppnå yrkeskompetanse? Da må du fullføre og bestå yrkesfaglig opplæring. Ordinær opplæring er som regel 2 år i skole + 2 år i bedrift (lærling).
I noen tilfeller er opplæringen organisert annerledes:
• Særløp (1 år på skolen og 3 år i bedrift).
• Yrkeskompetanse uten fag/ -svennebrev (3 år på skolen).
• Vekslingsmodellen (veksle mellom bedrift og skole gjennom hele opplæringen).
• Praksis kun i bedrift (kalt 0+4) eller et år på skolen og tre i bedrift (kalt 1+3 år).
2. Ønsker du et mål som er nærmere enn full yrkeskompetanse?
Velg grunnkompetanse via å bli:
• Lærekandidat eller Praksisbrevkandidat.
3. Vil du oppnå studiekompetanse i studieforberedende utdanningsprogram?
Ordinær opplæring er 3 år i skole. Hvis du ønsker tilpasset opplæringsløp med
nærmere mål enn studiekompetanse, kalles dette grunnkompetanse.
4. Hvordan kan du ta høyere utdanning uten studiekompetanse?
• 23/5-regelen, Y-veien, opptak på bakgrunn av realkompetanse, dispensasjon, særskilt vurdering.