Help

Nyttige hjelpemidler for voksne

På denne siden finner du forslag til ulike nyttige datahjelpemidler. Hjelpemidlene som finnes i dag, gir først og fremst støtte i lesing og skriving. Det betyr at de er viktige for dem med dysleksi, men også for dem med språkvansker som har utfordringer med lesing og skriving.

For de med språkvansker er det også nyttig med digitale ordbøker og apper som gir visuell støtte. De med matematikkvansker kan ha nytte av kalender- og oppgavefunksjoner, GPS og navigering, eller ulike kalkulatorverktøy.

Les med ørene

Talesyntese er en programvare som leser opp digital tekst. Tekst til tale finnes gratis på mange plattformer og programmer, også på smarttelefoner. Alle skrivestøtteprogrammer har en form for tekst til tale, og mange har valg mellom forskjellige stemmer og språk.

Dette gjør at du kan lese all digital tekst med ørene.

 

For å høre en tekst som er trykket på papir, må du først gjøre om teksten til digital skrift. Det gjør du ved å ta bilde av arket med en app som er laget for å konvertere tekst. Det finnes flere slike apper.

Prøv gjerne ut Microsoft Lens – den virker på alle plattformer og er gratis.

Head shot portrait smiling Indian woman wearing headphones posing for photo at workplace, happy excited female wearing headset looking at camera, sitting at desk with laptop, making video call

Skriv med stemmen! 

Diktering er å skrive med stemmen. Du kan bruke mobilen din, en iPad, nettsider for diktering eller programvare som er utviklet for dette. Du kan skrive tekstmeldinger, poste på Facebook eller skrive e-post med stemmen på smarttelefonen når diktering er aktivert.

Når du dikterer, får du ingen skrivefeil, men det kan komme feil ord. Du bør derfor alltid lytte gjennom teksten din etter du har diktert den.

Det er lettest å bruke diktering om du har en dialekt som ligner på bokmål, og har en god taleflyt. Du kan diktere all tekst eller bare enkeltord som du strever med å skrive.

 

Stave- og skrivehjelp

Det finnes flere programmer som kan hjelpe til med å skrive tekst riktig. Programmene kan blant annet hjelpe til med å stave ord riktig, de har ordbøker som kan hjelpe til med å forklare og finne riktig ord, og de kan lese opp teksten.

Du kan laste ned demo-versjoner på leverandørenes hjemmesider.

 

Digitale bøker og lydbøker

Digitale bøker og lydbøker kan være veldig nyttige for dem med lesevansker. Lærlinger har elevstatus og kan låne fagbøker gjennom skolelydbokordningen til Statped.

Man kan lytte til bøkene på PC, nettbrett eller en smarttelefon. Det er gratis. Alle voksne (og barn) med lesevansker har lånerett i Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek: www.nlb.no. De har både skjønnlitteratur og fagbøker.

 

Oversetter

Man kan bruke telefonen sin til å oversette mellom språk. Tenk deg at du skal kommunisere med en som snakker et annet språk enn deg. Gjennom en app kan du velge språket de snakker, snakke inn det du vil si, på norsk, og få det oversatt til språket deres. Mobilen leser det opp høyt. De snakker inn svaret på sitt språk, mobilen oversetter og leser opp på norsk til deg. Genialt, ikke sant?

Forslag: Google Translate finnes til både Android og iPhone.

 

Tankekart

Tankekartverktøy kan hjelpe med å strukturere, planlegge og organisere. Det bør ha mulighet for å legge inn bilder, video og notater, og det må være enkelt å flytte og omorganisere stikkordene.

Forslag til apper er: Inspiration Maps til iPad og iPhone eller MiMind til alle plattformer.

 

Standardløsninger i telefoner og nettbrett

Alle smarttelefoner og nettbrett har innebygde funksjoner som det kan være greit å teste ut:

  • Stavehjelp
  • Endring av størrelse på bilder og tekst
  • Oversetting mellom forskjellige språk
  • Opplesning (tekst-til-tale)
  • Diktering (tale-til-tekst)

Disse funksjonene finner du som regel under innstillinger.